JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

At tabe synet sætter ikke bare et menneske i krise, men vender hele livsgrundlaget rundt. Man taber ikke kun evnen til at se, men også alt det man bruger synet til; at køre bil, at kigge på omgivelserne, at læse og skrive og meget mere. Og ikke nok med det, så skal man pludselig også forholde sig til at skulle leve et liv med et handicap. Det er utrolig hårdt at miste synet. Mange ting og værdier ændrer sig i takt med, at synet gradvist forringes. Man bliver tvunget til at forholde sig til et nyt liv som handicappet, hvilket bl.a. giver sig udtryk ved, at man kun kan overskue en lille bid af verden af gangen.

Dagligdagen

Med et mistet syn på det ene øje og et restsyn på knap 4% på det andet øje, er det ikke altid lige let at få dagligdagen til at fungere. Det er ikke sådan bare lige at gå ud at handle og mange af hverdagens gøremål kan være svære at klare uden hjælp. For eksempel det at læse avisen er kun muligt med en stærk lup eller på en såkaldt læsemaskine - og se TV er ikke muligt, men lyden kan man også få noget ud af.  Et godt humør og en jernvilje til at ville selv er gode egenskaber at have for at overvinde dagligdagens besværligheder. Også med et synshandicap er det vigtigt, at formen holdes vedlige, og det sker hos os ved mange gåture og lange cykelture på vor tandem, ofte i selskab med gode naboer.

Alderspletter på nethinden – AMD / blodprop i øjets nethinde 

Aldersforandringer i og omkring nethindens gule plet (macula): det område, hvor det skarpe syn er lokaliseret (læsesynet). Ved en blodprop i øjets nethinde, kan man i værste fald blive blind med det samme, men er man lidt mere heldig, er synet “kun” sløret, men kan hurtigt forværres. Det gælder derfor om hurtigst muligt at konsultere en øjenlæge for at få stillet diagnosen.

Behandling

Den øjensygdom, som lægerne de seneste år har haft størst held med at bekæmpe, så den ikke ender med at tage synet, er alderspletter på nethinden (våd AMD) og blodprop i øjets nethinde. Sygdommen behandles dels ved brug af laser og ved at sprøjte et stof direkte ind i øjet, som hæmmer uønsket vækst af blodkar og arvæv. Der findes kun to lægemidler, der er udviklet og godkendt specifikt til sygdommen, Lucentis og Eylea. Med jævne mellemrum skal øjet scannes med en avanceret øjenscanner, som er i stand til at afbilde nethinden i en ufattelig detaljegrad, så lægen kan følge med i, om der sker fremskridt i behandlingen, og om der evt. skal ske ændringer i behandlingen.

Der er hjælp og information at hente her:

Center for Hjælpemidler og Kommunikation i det sønderjyske

Synsafdelingen betjener alle synshandicappede borgere i Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg kommuner. Henvendelse kan ske gennem øjenlæge, ved opringning af borgeren selv eller en pårørende. CHK laver sammen med borgeren en udredning med forslag til foranstaltning, Nogle af foranstaltningerne kunne være: synsundersøgelse ved CHKs optiker, hjælpemiddelafprøvning (fx af forskellige lupper, læsemaskine mv.), konsulentbistand (fx til optimering af hjemmets belysning med hensyntagen til den svagtseende) … osv. Deres hjemmeside er www.chksyd.dk

Øjenforeningen VÆRN OM SYNET

Øjenforeningens mission er at hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås og deres mål er at forebygge og helbrede øjensygdomme ved forskning, oplysning og rettidig behandling. Den lokale afdeling af VÆRN OM SYNET i Sønderjylland afholder flere foredragsaftener i vinterhalvåret – foredrag som alle kan have nytte af at deltage i. Er du interesseret i at støtte øjenforeningen, så læs videre og meld dig ind via øjenforeningens hjemmeside www.vos.dk

Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Her kan man få råd og vejledning. Dansk Blindesamfund udsteder også Medlems-, ledsager- og rejsekort, hvilket betyder, at man kan rejse på børnebillet, og dette gælder også for en evt. ledsager. Som medlem af Dansk Blindesamfund kan man uden problemer få udstedt et ledsagerkort fra Handicaporganisationernes Brugerservice – et sådan kort giver gratis adgang til kulturliver, mange forlystelsesparker mv. for din ledsager. Dansk Blindesamfunds hjemme side: www.dkblind.dk og Danske Handicaporganisationers Brugerservice hjemmeside er: www.ledsagerkort.dk